Tải tài liệu học tiếng Trung miễn phí
Tải tài liệu học tiếng Nhật miễn phíLớp học tiếng Nhật ở Hà Nội

Học ngay 200 chữ kanji ít nét nhất

Cập nhật: 23/01/2019
Lượt xem: 2276

Học ngay 200 chữ kanji ít nét nhất

học tiếng Nhật học kanji 
200 chữ kanji ít nét nhất Bất cứ người mới bắt đầu học tiếng Nhật nào cũng gặp khó khăn khi phải ghi nhớ và học viết chữ Kanji. Dưới đây KOKONO xin chia sẻ 200 chữ Kanji căn bản dễ thuộc nhất bởi chúng rất ít nét. Các bạn cùng tham khảo và nhớ lưu lại và học thuộc chúng nhé. Bởi đây cũng là những chữ thường dùng trong giao tiếp thông thường.
 
STT Kanji Hán Việt Onyomi Từ ghép/Ý nghĩa
1
 

 
nhất
 
ichi, itsu
 
một, đồng nhất

 
2
 

 
ất Otsu
 
can Ất, thứ 2
 
3
 

 
cửu
 
kyuu, ku chín

 
4
 

 
thất
 
shichi bảy
5
 

 
thập
 
Juu
 
mười


 
6
 

 
Nhân
 
jin, nin nhân vật, người


 
7
 
Đinh
 
tei, choo
 
<số đếm>
 
8
 
Đao
 
Too
 
cái đao


 
9
 

 
nhị
 
Ni
 
hai
10
 

 
nhập Nyuu
 
nhập cảnh, nhập môn, đi vào
 
11
 

 
Bát
 
Hachi
 
tám
12
 
 
hựu  
 
lại
13
 

 
liễu
 
ryoo Xong, hết, đã, rồi
 
200 chữ kanji ít nét nhất - học chữ Kanji
 
14

 


 
lực

 
ryoku, riki

 
sức lực 
15

 


 
  hạ

 
ka, ge

 
dưới, hạ đẳng


 
16
 

 
Can
 
Kan
 
Khô
 
17
 
 
Hoàn
 
gan Tròn
 
18
 

 
cửu
 
kyuu, ku
 
lâu, vĩnh cửu
 
19
 

 
cập
 
kyuu tới, đến, kịp (VD: phổ cập)
 
20
 

 
 
Cung Kyuu cái cung
 
 
21
 

 
kỉ
 
ko, ki
 
tự kỉ, vị kỉ


 
22

 


 
khẩu

 
koo, ku

 
miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ

 
23
 
  工 Công
 
koo, ku
 
 
công tác, công nhân
 
24
 

 
Tài
 
sai tài năng


 
25
 

 
tam San
 
Ba
 
26
 
Sơn
 
San
 
núi, sơn hà
 
27
 

 

 
 
Shi
 
 
chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ


 
28
 
tử
 
shi, su
 
 
tử tôn, phần tử
29
 
chước
 
Shaku
 
gáo múc, <đơn vị đo>
30 nữ jo, nyo, nyoo phụ nữ

 
31
 
tiểu
 
Shoo
 
nhỏ, ít
 
32
 

 
thượng
 
joo, shoo
 
Trên, ở trên
 
33 trượng joo trượng, đơn vị đo (bằng 10 thước)

 
34 nhận jin lưỡi dao

 
35
 

 
thốn sun thước đo
36 tịch seki tịch dương, chiều tà

 
37 Thiên
 
Sen
 
nghìn, nhiều, thiên lí


 
38
 

 
xuyên Sen
 
Sông
 
39
 

 
đại
 
dai, tai
 
to lớn, đại dương, đại lục
40 thổ do, to thổ địa, thổ công

 
41
 
vong boo, moo
 
Mất đi, chết đi
 
42 phàm bon, han Bình thường, đại khái, chung
 
43 vạn man, ban vạn, nhiều, vạn vật
44 dữ, dự yo cho
đi lại chơi bời, thân thiện
khen ngợi, tán thưởng 
45
 

 
dẫn
 
In
 
Giương cung
46
 
 円
 
Viên
 
En
 
 
tiền Yên
 
47
 

 
Vương
 
Oo
 
vương
 
48
 

 
Hóa
 
ka, ke
 
biến hóa
 
49
 

 
hỏa
 
ka lửa
 
 
200 chữ kanji ít nét nhất - học chữ Kanji
 
50 giới kai ở giữa, môi giới, giới thiệu

 
51 ngải
 
  cắt cỏ

 
52
 

 
Nguyên
 
gen, gan
 
gốc
 
53
 

 
Ngưu
 
Gyuu
 
con trâu
 
54
 

 
Hung
 
Kyoo
 
hung khí, hung thủ

 
55
 
Cân
 
Kin
 
cân (kilo), cái rìu
56
 

 
Khu
 
Ku
 
khu vực, địa khu
 
57
 

 
khiếm
 
Ketsu
 
khiếm khuyết


 
58
 

 
nguyệt
 
getsu, gatsu
 
mặt trăng, tháng
 
59
 
khuyển
 
 
Ken
 
con chó
 
 
60
 

 
huyễn
 
 
Gen
 
huyễn hoặc
 
61
 

 
hộ
 
 
Ko
 
Nhà, (vd: hộ khẩu)
 
62
 

 
Ngũ
 
Go
 
5
 
63
 

 
hỗ
 
Go
 
tương hỗ
 
64
 
ngọ
 
 
Go
 
chính ngọ
65 công koo Chung, cân bằng,…
 
 
200 chữ kanji ít nét nhất - học chữ Kanji

66        孔         khổng                koo                     lỗ hổng

67        今          kim                   kon, kin              đương kim, kim nhật

68        支         chi                    shi                       chi nhánh, chi trì (ủng hộ)

69        止         chỉ                    shi                       đình chỉ

70        氏        thị                     shi                        họ

71        尺         xích                 shaku                   thước

72        手        thủ                   shu                       tay, thủ đoạn

73        収         thu                  shuu                     thu nhập, thu nhận, thu hoạch 

74        升        thăng                shoo                   đấu, cái đấu (để đong)

75        少         thiếu, thiểu       shoo                   thiếu niên; thiểu số 

76        冗        nhũng               joo                       thừa thãi

77         心      tâm                   shin                     tâm lí, nội tâm

78        仁       nhân                  jin, ni                  nhân nghĩa

79        水        thủy                sui                        thủy điện

80        井        tỉnh              sei, shoo                 giếng

81       切         thiết             setsu,sai                  cắt, thiết thực, thân thiết

82        双          song             soo                         đôi, cặp

83        太         thái               tai, ta                      thái dương, thái bình

84       丹          đan              tan                           màu đỏ

85       中         trung            chuu                         trung tâm, trung gian

86       弔         điếu              choo                         phúng điếu

87       天         thiên             ten                            thiên thạch, thiên nhiên

88       斗        đẩu                to                              cái đấu

89       屯        đồn                ton                            đồn trú

90       内        nội                 nai, dai                      nội thành, nội bộ

91       日        nhật                nichi, jitsu                mặt trời, ngày

92       反        phản               han, hon, tan            phản loạn, phản đối

93       比        tỉ                     hi                             so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ

94        匹       thất                 hitsu                       <đếm con vật>

95        不       bất                  fu, bu                       Không

96        夫       phu                 fu, fuu                     Chồng, đàn ông

97        父      phụ                  fu                             Cha, bố

98        仏      phật                  butsu                       phật giáo

99        分       phân                bun,fun, bu              phân số, phân chia

100       文     văn                   bun, mon                  văn chương, văn học

101         片    phiến                hen                           tấm

 
200 chữ kanji ít nét nhất - học chữ Kanji

 
102
 

 
Phương
 
Hoo
 
Phía
 
103
 

 
phạp
 
Boo
 
nghèo, ít

 
104
 

 
mộc
 
boku, moku
 
cây, gỗ
 
105
 
Mao
 
Moo
 
Lông
 
106
 

 
    <đơn vị đo khối lượng>
107
 

 
ách yaku khốn ách/ hẹp
108
 

 
hữu
 
Yuu
 
bạn hữu, hữu hảo
 
109
 

 
dự
 
Yo
 
dự đoán, dự báo


 
110
 
lục Roku
 
Sáu


 
111
 

 
Áp
 
Atsu
 
áp lực, trấn áp

 
112
 

 

 
i dùng, sử dụng
 bởi vì/ lý do
113
 

 
hữu u, yuu bên phải, hữu ngạn, cánh hữu
 
114
 

 
Vĩnh
 
Ei
 
vĩnh viễn, vỉnh cửu
 
115
 

 
Ao
 
Oo
 
Lõm vào
 
116
 

 
ương Oo
 
trung ương
117
 
gia ka tăng gia, gia giảm

 
118
 

 
khả
 
ka
 
có thể, khả năng, khả dĩ
 
119
 

 
ngoại
 
gai, ge
 
ngoài, ngoại thành, ngoại đạo
 
120
 
thả   và, hơn nữa
 
 
200 chữ kanji ít nét nhất - học chữ Kanji
121     刊         san                    kan                    tuần san, chuyên san

122      甘        cam                   kan                    ngọt, cam chịu

123     丘         khâu                  kyuu                  ngọn đồi

124      旧       cựu                     kyuu                  cũ, cựu thủ tướng, cựu binh

125      去        khứ                    kyo, ko              quá khứ, trừ khử

126      巨        cự                      kyo                    to lớn, cự đại, cự phách

127      玉       ngọc                   gyoku                ngọc

128      句       cú                       ku                      câu, câu cú

129      兄       huynh                 kei, kyoo           phụ huynh

130      穴       huyệt                  ketsu                  sào huyệt

131      玄       huyền                 gen                     màu đen

132     古       cổ                        ko                      cũ, cổ điển, đồ cổ

133     功       công                    koo, ku              công lao

134     巧       xảo                      koo                    tinh xảo

135      広      quảng                  koo                    quảng trường, quảng đại

136      甲      giáp                    koo,kan              vỏ sò, thứ nhất

137     号      hiệu                    goo                      phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu

138      込     <vào>                                             đi vào, đưa vào

139      左     tả                          sa                        bên trái, tả hữu, cánh tả

140       冊     sách                     satsu, saku          quyển sách

141      札      trát                       satsu                   tiền giấy

142       皿    mãnh                                                cái đĩa

143      仕     sĩ                            shi, ji                  làm việc

144       司     ti, tư                     shi                        công ti, tư lệnh

145      史      sử                        shi                         lịch sử, sử sách
  
146       四     tứ                         shi                        bốn

147       市      thị                        shi                        thành thị, thị trường

148       矢      thỉ                       shi                           mũi tên

149        示      thị                      ji, shi                       biểu thị

150        失       thất                      shitsu                     thất nghiệp, thất bại

151 写 tả sha miêu tả

152 主 chủ shu, su chủ yếu, chủ nhân

153 囚 tù shuu tù nhân

154 汁 trấp juu nước quả

155 出 xuất shutsu, sui xuất hiện, xuất phát

156 処 xử, xứ sho cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ

157 召 triệu shoo triệu tập

158 申 thân shin thân thỉnh (xin)

159 世 thế sei, se thế giới, thế gian, thế sự

160 正 chính sei, shoo chính đáng, chính nghĩa

161 生 sinh sei, shoo sinh sống, sinh sản

162 斥 xích seki bài xích

163 石 thạch seki, shaku, koku đá, thạch anh, bảo thạch

164 仙 tiên sen thần tiên

165 占 chiêm, chiếm sen chiếm cứ

166 他 tha ta khác, tha hương, vị tha

167 打 đả da đả kích, ẩu đả

168 代 đại dai, tai đại biểu, thời đại

169 台 đài dai, tai lâu đài, đài

170 庁 sảnh choo đại sảnh

171 田 điền den điền viên, tá điền

172 奴 nô do nô lệ, nô dịch

173 冬 đông too mùa đông

174 凸 đột totsu lồi

175 尼 ni ni ni cô

176 白 bạch kaku, byaku thanh bạch, bạch sắc

177 半 bán han bán cầu, bán nguyệt

178 犯 phạm han phạm nhân

179 皮 bì hi da

180 必 tất hitsu tất nhiên, tất yếu

181 氷 băng hyoo băng tuyết

182 付 phụ fu phụ thuộc, phụ lục

183 布 bố fu vải, tuyên bố

184 払 phất futsu trả tiền

185 丙 bính hei can bính (can thứ 3)

186 平 bình hei, byoo hòa bình, bình đẳng

187 辺 biên hen biên, biên giới

188 弁 biện ben hùng biện, biện luận

189 母 mẫu bo mẹ, phụ mẫu, mẫu thân

190 包 bao hoo bao bọc

191 北 bắc hoku phương bắc

192 本 bản hon sách, cơ bản, bản chất

193 末 mạt matsu, batsu kết thúc, mạt vận, mạt kì

194 未 vị mi vị thành niên, vị lai

195 民 dân min quốc dân, dân tộc

196 矛 mâu mu mâu thuẫn

197 目 mục moku, boku mắt, hạng mục, mục lục

198 由 do yu, yuu, yui tự do, lí do

199 幼 ấu yoo ấu trĩ, thơ ấu

200 用 dụng yoo sử dụng, dụng cụ


Chúc các bạn học tiếng Nhật tiến bộ hơn nữa, và nhớ đừng quên theo dõi các bài học tiếng Nhật hữu ích tại Nhật ngữ KOKONO nhé!

>>> 
Nhớ Kanji siêu tốc chiết tự chữ Kanji_Phần 2 


>>>Bóc tách một vài chữ Kanji ý nghĩa

>>> Chiết tự chữ Kanji (phần 1)

 
200 chữ kanji ít nét nhất
  • Khách hàng 1
  • Công ty Honda
  • Khách hàng 12
  • Trường Waseda Keifuku
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 4
  • Khách hàng 5
  • Khách hàng 6