Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Hà Nội, TP.HCM
Tuyển Giảng viên tiếng Nhật

Nguyên tắc hoạt động

Cập nhật: 15/02/2017
Lượt xem: 1597
Cong ty Co phan Tu van Du hoc Kokono NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
 • Lắng nghe, tìm hiểu và phân tích đúng nhu cầu khách hàng
 • Tối thiểu chi phí, tối đa hóa hiệu quả cho khách hàng
 • Tư duy, sáng tạo, tìm bước đột phá trong từng ý tưởng
 • Giải pháp linh hoạt, tác phong chuyên nghiệp
 • Hợp tác vì lợi ích chung của hai bên
nguyen tac hoat dong Cong ty CP tu van du hoc Nhat Ban Kokono    


 • Khách hàng 1
 • Công ty Honda
 • Khách hàng 12
 • Trường Waseda Keifuku
 • Khách hàng 2
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 6
Hotline
0913 828 222
FaceBook
Twitter
Youtube
Google+